Discussion:
Jak ustawić siłę wypięcia wiązania?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Marcin Narzynski
2006-01-20 14:26:45 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,

W zapiêciach nart mam mo¿liwo¶æ regulacji si³y wypiêcia w zakresie 2-7 DIN.
Na jak± warto¶æ to ustawiæ, ¿eby nart mog³a u¿ywaæ osoba o wadze ok 55 kg?
Jestem laikiem w tym temacie. Proszê o jakie¶ praktyczne porady.

Pozdrawiam
MN
Andrzej Ozieblo
2006-01-20 16:03:07 UTC
Permalink
Raw Message
W zapięciach nart mam możliwość regulacji siły wypięcia w zakresie 2-7 DIN.
Na jaką wartość to ustawić, żeby nart mogła używać osoba o wadze ok 55 kg?
Jestem laikiem w tym temacie. Proszę o jakieś praktyczne porady.
W kilku miejscach, np. www.narty.pl znajdiesz tabele jak ustawiac.
Ustawisz wg. niej i ewentualnie korygujesz, ale jako pierwsze podejscie
jest calkiem dobre.

Andrzej
Piotr
2006-01-20 16:24:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Ozieblo
Post by Marcin Narzynski
W zapiêciach nart mam mo¿liwo¶æ regulacji si³y wypiêcia w zakresie 2-7
DIN. Na jak± warto¶æ to ustawiæ, ¿eby nart mog³a u¿ywaæ osoba o wadze ok
55 kg? Jestem laikiem w tym temacie. Proszê o jakie¶ praktyczne porady.
W kilku miejscach, np. www.narty.pl znajdiesz tabele jak ustawiac.
Ustawisz wg. niej i ewentualnie korygujesz, ale jako pierwsze podejscie
jest calkiem dobre.
Po wstêpnym ustawieniu zak³adasz buty, wpinasz narty na dywanie. Przed soba
ustawiasz krzes³o i celowo lecisz do przodu i sprawdzasz w którym miejscu
siê wypiê³y (ty³y). Jak za wcze¶nie to podkrêcasz, jak za póŒno to odkrêcasz
(ty³y).

Piotr
Piotr Burda
2006-01-20 21:04:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Ozieblo
W zapięciach nart mam możliwość regulacji siły wypięcia w zakresie 2-7
DIN. Na jaką wartość to ustawić, żeby nart mogła używać osoba o wadze ok
55 kg? Jestem laikiem w tym temacie. Proszę o jakieś praktyczne porady.
W kilku miejscach, np. www.narty.pl znajdiesz tabele jak ustawiac.
Ustawisz wg. niej i ewentualnie korygujesz, ale jako pierwsze podejscie
jest calkiem dobre.
Po wstępnym ustawieniu zakładasz buty, wpinasz narty na dywanie. Przed soba
ustawiasz krzesło i celowo lecisz do przodu i sprawdzasz w którym miejscu
się wypięły (tyły). Jak za wcześnie to podkręcasz, jak za późno to odkręcasz
(tyły).
Piotr
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.

PiotrB
Marcin Narzynski
2006-01-20 21:59:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Post by Piotr
Po wstêpnym ustawieniu zak³adasz buty, wpinasz narty na dywanie. Przed
soba ustawiasz krzes³o i celowo lecisz do przodu i sprawdzasz w którym
miejscu siê wypiê³y (ty³y). Jak za wcze¶nie to podkrêcasz, jak za póŒno
to odkrêcasz (ty³y).
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.
Tutaj:
http://www.narty.pl/index.php?id=301&tx_ttnews[swords]=regulacja&cHash=e2673f6570&tx_ttnews[tt_news]=138&tx_ttnews[backPid]=995

http://miniurl.pl/wiazania_din

znalaz³em, ¿e dla osoby 55 kg/ 160 cm ustawiæ muszê DIN 4.

Prawid³owo?

MN
Piotr Burda
2006-01-20 23:06:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marcin Narzynski
Post by Piotr Burda
Po wstępnym ustawieniu zakładasz buty, wpinasz narty na dywanie. Przed
soba ustawiasz krzesło i celowo lecisz do przodu i sprawdzasz w którym
miejscu się wypięły (tyły). Jak za wcześnie to podkręcasz, jak za późno
to odkręcasz (tyły).
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.
http://www.narty.pl/index.php?id=301&tx_ttnews[swords]=regulacja&cHash=e2673f6570&tx_ttnews[tt_news]=138&tx_ttnews[backPid]=995
http://miniurl.pl/wiazania_din
znalazłem, że dla osoby 55 kg/ 160 cm ustawić muszę DIN 4.
Prawidłowo?
MN
za malo danych, jeszcze potrzebny poziom umiejetnosci
w skali:
I - Początkujący,
II - Średnio zaawansowany
III - Zaawansowany, agresywnie jeżdżący narciarz


PiotrB
Marcin Narzynski
2006-01-21 11:28:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Post by Marcin Narzynski
http://www.narty.pl/index.php?id=301&tx_ttnews[swords]=regulacja&cHash=e2673f6570&tx_ttnews[tt_news]=138&tx_ttnews[backPid]=995
http://miniurl.pl/wiazania_din
znalaz³em, ¿e dla osoby 55 kg/ 160 cm ustawiæ muszê DIN 4.
Prawid³owo?
za malo danych, jeszcze potrzebny poziom umiejetnosci
I - Pocz±tkuj±cy,
II - Šrednio zaawansowany
III - Zaawansowany, agresywnie je¿d¿±cy narciarz
Oczywi¶cie - pocz±tkuj±cy. Ka¿dy inny zapewne nie by³by laikiem w kwestii
ustawiania wi±zañ ;).
Pozdrawiam
MN
Piotr
2006-01-21 13:34:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.
¯adnej metody (zw³aszcza tabel) nie stosuje siê jako wyznacznika. Bo
wszystko wychodzi w praniu na stoku.
Po to m.in. przy wyci±gach s± ró¿ne klucze i ¶rubokrêty, aby mo¿na by³o
doregulowaæ wi±zanie.

Piotr
Piotr Burda
2006-01-21 13:46:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.
Żadnej metody (zwłaszcza tabel) nie stosuje się jako wyznacznika. Bo
wszystko wychodzi w praniu na stoku.
Po to m.in. przy wyciągach są różne klucze i śrubokręty, aby można było
doregulować wiązanie.
Piotr
nietsty mylisz sie, i prosze nie wprowadzaj, nieznajacych tematu w, w
blad. Sa 2 metody obydwie oparte o tabele, jedna to ta o ktorej
wspominalem druga oparta o grubosc kosci (o ile sie nie myle to pod
kolanem). Kazdy warsztat czy serwis na podtsaiw wywiadu i tabel powinien
ustawiac wiazanie, co wiecej kazda szanujaca sie wypozyczalnia powinna
raz w roku na specjalnej maszynie "legalizowac" wiazania w wypozyczanym
sprzecie.

PiotrB
Piotr
2006-01-21 18:42:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
nietsty mylisz sie, i prosze nie wprowadzaj, nieznajacych tematu w, w
blad. Sa 2 metody obydwie oparte o tabele, jedna to ta o ktorej
wspominalem druga oparta o grubosc kosci (o ile sie nie myle to pod
kolanem). Kazdy warsztat czy serwis na podtsaiw wywiadu i tabel powinien
ustawiac wiazanie, co wiecej kazda szanujaca sie wypozyczalnia powinna raz
w roku na specjalnej maszynie "legalizowac" wiazania w wypozyczanym
sprzecie.
Nie s±dzê abym siê myli³, poniewa¿ teoria a praktyka to dwie ró¿ne rzeczy
(jak to w ¿yciu). Widzia³em ludzi, którym narty siê nie wypiê³y ( albo
wypiê³y) bo wi±zania ustawione by³y na podstawie tabel i efekt na stoku by³
fatalny.
Zgodzê siê, ¿e tabele maj± zastosowanie do "legalnego" sprzêtu - w bardzo
du¿ym przybli¿eniu mo¿na dobrze ustawiæ wi±zania. Ale "legalizacja" to
jedno, a ¿ycie to drugie. Obaj mo¿emy wskazaæ dziesi±tki wypo¿yczalni, w
których porz±dnie zakonserwowaæ nart nie potrafi±, nie wspominaj±c o
"legalizacji". Dlatego jestem zwolennikiem podwójnego sprawdzania i
ewentualnej korekty na stoku.
pozdr
Piotr
Piotr Burda
2006-01-21 19:29:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
nietsty mylisz sie, i prosze nie wprowadzaj, nieznajacych tematu w, w
blad. Sa 2 metody obydwie oparte o tabele, jedna to ta o ktorej
wspominalem druga oparta o grubosc kosci (o ile sie nie myle to pod
kolanem). Kazdy warsztat czy serwis na podtsaiw wywiadu i tabel powinien
ustawiac wiazanie, co wiecej kazda szanujaca sie wypozyczalnia powinna raz
w roku na specjalnej maszynie "legalizowac" wiazania w wypozyczanym
sprzecie.
Nie sądzę abym się mylił, ponieważ teoria a praktyka to dwie różne rzeczy
(jak to w życiu). Widziałem ludzi, którym narty się nie wypięły ( albo
wypięły) bo wiązania ustawione były na podstawie tabel i efekt na stoku był
fatalny.
Zgodzę się, że tabele mają zastosowanie do "legalnego" sprzętu - w bardzo
dużym przybliżeniu można dobrze ustawić wiązania. Ale "legalizacja" to
jedno, a życie to drugie. Obaj możemy wskazać dziesiątki wypożyczalni, w
których porządnie zakonserwować nart nie potrafią, nie wspominając o
"legalizacji". Dlatego jestem zwolennikiem podwójnego sprawdzania i
ewentualnej korekty na stoku.
pozdr
Piotr
A ja po raz kolejny twierdze, ze to co proponujesz jest bledne dla
wiekszosci narciarzy i nie powinno sie tego proponowac.

Wiazania nalezy ustawiac w zaufanych serwisach, jesli juz samodzielnie
to na PODTAWIE TABEL a nie domoroslych metod.
Podkrecanie na stoku,itp nalezy pozostawic ludziom ktorzy wiedza o co w
tym biega.

PIotrB
Piotr
2006-01-22 05:43:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Podkrecanie na stoku,itp nalezy pozostawic ludziom ktorzy wiedza o co w
tym biega.
A tu siê z Tob± zgodzê

Piotr
Jakub Radlinski
2006-01-21 19:32:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Sa 2 metody obydwie oparte o tabele, jedna to ta o ktorej
wspominalem
Dodatkowo długość skorupy buta :-) Dla bardzo dużych lub bardzo małych butów
mogą być różnice nawet 1 działki.
Post by Piotr Burda
druga oparta o grubosc kosci (o ile sie nie myle to pod
kolanem).
średnica główki kości piszczelowej w stawie kolanowym
Post by Piotr Burda
Kazdy warsztat czy serwis na podtsaiw wywiadu i tabel powinien
ustawiac wiazanie, co wiecej kazda szanujaca sie wypozyczalnia powinna
raz w roku na specj
alnej maszynie "legalizowac" wiazania w wypozyczanym
sprzecie.
Nie tylko wypożyczalnia. Byłem na jesieni 2004 roku na takiej konferencji
"Bezpieczeństwo w narciarstwie" i serwisanci tam obecni zarzekali się, że
wiązania już po 3 - 4 sezonach mają bardzo duży rozrzut siły "realnej" od
tej co jest na skali.

Pozdrówka,

Kuba
Piotr
2006-01-22 05:46:51 UTC
Permalink
Raw Message
Nie tylko wypo¿yczalnia. By³em na jesieni 2004 roku na takiej konferencji
"Bezpieczeñstwo w narciarstwie" i serwisanci tam obecni zarzekali siê, ¿e
wi±zania ju¿ po 3 - 4 sezonach maj± bardzo du¿y rozrzut si³y "realnej" od
tej co jest na skali.
Te¿ to gdzie¶ s³ysza³em, a nawet, ¿e po 4 sezon wi±zania w ogóle s± do
niczego. Ale s±dzê, ¿e chyba przesadzaj±. I jest to producencka propaganda
nastawiona na sprzeda¿ nowych modeli.
Piotr
J.F.
2006-01-22 10:39:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Burda
Po wstępnym ustawieniu zakładasz buty, wpinasz narty na dywanie. Przed soba
ustawiasz krzesło i celowo lecisz do przodu i sprawdzasz w którym miejscu
się wypięły (tyły). Jak za wcześnie to podkręcasz, jak za późno to odkręcasz
(tyły).
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.
Czemu nie ?
Tylko ja stosuje bardziej silowa i bez krzeselka :-)

J.
Piotr Burda
2006-01-22 13:42:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by J.F.
Post by Piotr Burda
Po wstępnym ustawieniu zakładasz buty, wpinasz narty na dywanie. Przed soba
ustawiasz krzesło i celowo lecisz do przodu i sprawdzasz w którym miejscu
się wypięły (tyły). Jak za wcześnie to podkręcasz, jak za późno to odkręcasz
(tyły).
Nie stosuj tej metody jako wyznacznika ustawien.
Czemu nie ?
Tylko ja stosuje bardziej silowa i bez krzeselka :-)
J.
Bo nie jest ona powtazalna :)

PiotrB
WW
2006-01-26 12:03:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marcin Narzynski
Witam,
W zapięciach nart mam możliwość regulacji siły wypięcia w zakresie 2-7 DIN.
Na jaką wartość to ustawić, żeby nart mogła używać osoba o wadze ok 55 kg?
Jestem laikiem w tym temacie. Proszę o jakieś praktyczne porady.
Pozdrawiam
MN
Popros w serwisie, tam zrobia wywiad i ustawia.
Mozna tez jakiegos instruktora na stoku.

Ja jestem zwolennikiem "lekkich" wiazan.
Mnie serwis ustawil Markery na 9 (188 wzrostu 110
kg wagi, umiejetnosci "gorna srednia")
Ja przekrecilem na 3,5 i mam tak juz od kilku lat.
Moim zdaniem, lepiej niech wypnie o kilka razy za
duzo niz raz za malo :-)

Pozdrawiam
WW
p.s.
Mimo lekkich wiazan zlamalem noge w zeszlym sezonie
Stojac i pijac pyfko ( buty rozpiete, luzik)
wjechal w nas "parapet".
Ja peknieta kosc w kostce, pani bardzo powazne
uszkodzenie kolana, a parapet wstal, otrzepal sie
i tyle smy go widzieli. :-(

WW
Micha³ Gr
2006-01-26 12:21:11 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
Post by Marcin Narzynski
Witam,
W zapiêciach nart mam mo¿liwo¶æ regulacji si³y wypiêcia w zakresie 2-7 DIN.
Na jak± warto¶æ to ustawiæ, ¿eby nart mog³a u¿ywaæ osoba o wadze ok 55 kg?
Jestem laikiem w tym temacie. Proszê o jakie¶ praktyczne porady.
Pozdrawiam
MN
Popros w serwisie, tam zrobia wywiad i ustawia.
Mozna tez jakiegos instruktora na stoku.
Ja jestem zwolennikiem "lekkich" wiazan.
Mnie serwis ustawil Markery na 9 (188 wzrostu 110
kg wagi, umiejetnosci "gorna srednia")
Ja przekrecilem na 3,5 i mam tak juz od kilku lat.
Moim zdaniem, lepiej niech wypnie o kilka razy za
duzo niz raz za malo :-)
'Trochê ' przesadzi³e¶ :-) jak ci siê wypnie w ¶rodku skretu, gdy po
zewnêtrznej bêdzie co¶ twardego, to zmienisz zdanie..... :-) - ale
faktycznie: mam nieco l¿ejsze parametry (185/95) i wi±zania przy 6,5
sprawuj± siê nieŒle..... zero przypadkowych wypiêæ.

Jako¶ tak nie mogê uwierzyc w dynamiczn± jazdê (cyt:górna ¶rednia) przy
nastawie 3,5 ........ ????

Pozdrowienia
Micha³
Monika
2006-01-26 15:52:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
Post by WW
Ja jestem zwolennikiem "lekkich" wiazan.
Mnie serwis ustawil Markery na 9 (188 wzrostu 110
kg wagi, umiejetnosci "gorna srednia")
Ja mam 43 kg 164 wzrostu i ju¿ dyskutowali¶my jak ustawiæ moje wi±zania.
Serwis ustawi³ mi w nowych wi±zaniach na co¶ pomiêdzy 2,5 a 3. Tak mia³am
ju¿ w poprzednich latach
Post by WW
Ja przekrecilem na 3,5 i mam tak juz od kilku lat.
Moim zdaniem, lepiej niech wypnie o kilka razy za
duzo niz raz za malo :-)
Chyba ¿artujesz. Ja po dwóch dniach przestawi³am na 4. Bo jak tu jeŒdziæ gdy
przy bardziej dynamicznym skrêcie narty zostaj± na trasie a Ty zje¿d¿asz na
brzuchu ??? albo po przejechaniu slalomu giganta (nie dla wyczynowców) przy
hamowaniu ja zosta³am w bucikach a narty pojecha³y :) tak mi siê zdarza³o a
przypomnê, ¿e przy podobnym ustawieniu si³y wypiêæ wa¿ê o 67 kg mniej! a
moje umiejêtno¶ci s± ¶rednie. O jeszcze jeden przyk³ad - ma³y podskok i
oczywi¶cie l±dowanie bez nart :) Jakim cudem Tobie siê udaje jeŒdziæ ???

Pozdrawiam
Monika
WW
2006-01-27 07:41:21 UTC
Permalink
Raw Message
Chyba żartujesz. Ja po dwóch dniach przestawiłam na 4. Bo jak tu jeździć gdy
przy bardziej dynamicznym skręcie narty zostają na trasie a Ty zjeżdżasz na
brzuchu ??? albo po przejechaniu slalomu giganta (nie dla wyczynowców) przy
hamowaniu ja zostałam w bucikach a narty pojechały :) tak mi się zdarzało a
przypomnę, że przy podobnym ustawieniu siły wypięć ważę o 67 kg mniej! a
moje umiejętności są średnie. O jeszcze jeden przykład - mały podskok i
oczywiście lądowanie bez nart :) Jakim cudem Tobie się udaje jeździć ???
A ja wiem ?? :-)

Chyba musze dodac, ze to narty klasyczne, robione
na zamowienie, dawno temu.
W narciarstwie jak i w modzie bardzo wiele rzeczy
juz bylo.
Tak mody obecnie karving to nic innego, jak 30 lat
temu narty do skretow cientych np. firmy HEAD -
mialem takie ;-)

Nastapilo tez nieporozumienie, ja okreslilem swoje
umiejetnosci (nieco nieskromnie :-) ) a nie styl
jazdy. Moim celem na stoku jest zabawa a nie
osiaganie jak najwiekszej predkosci.
Zawsze staram sie robic wszystkie trasy, nawet te
najmniej uczeszczane. Jednak do jak to okreslilas
"dynamicznej jazdy" chyba mi daleko :-(
Niemniej wiazania mam naprawde ustawione na 3.5 i
sie nie wypinaja.
Swego czasu moj instruktor tlumaczyl, ze cala sila
"powinna isc w narte a nie w wiazanie".
Tak wiec pochlebiam sobie, ze mozliwosc jazdy na
slabych wiazaniach dowodzi mojego kunsztu
:-) :-) :-)

A jak kto chce sie przekonac to mozemy umowic sie
na pyfko na stoku :-)

Pozdrawiam
WW
Micha³ Gr
2006-01-27 09:22:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
A jak kto chce sie przekonac to mozemy umowic sie
na pyfko na stoku :-)
Jutro? Gdzie?
Muszê to zobaczyæ....... takie nastawy (3,5) ma moja 10-latka (27kg) hihi,
Faktem jest, ¿e nastawy tabelkowe dla mnie to ok. 9 a mam 6,5-7- a
'statecznie' nie je¿d¿ê....:-) ale 3,5- chyba masz co¶ zatarte.....
Pozdrowienia
Micha³
WW
2006-01-27 09:56:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Micha³ Gr
Post by WW
A jak kto chce sie przekonac to mozemy umowic sie
na pyfko na stoku :-)
Jutro? Gdzie?
Muszę to zobaczyć....... takie nastawy (3,5) ma moja 10-latka (27kg) hihi,
Faktem jest, że nastawy tabelkowe dla mnie to ok. 9 a mam 6,5-7- a
'statecznie' nie jeżdżę....:-) ale 3,5- chyba masz coś zatarte.....
Pozdrowienia
Michał
Nic z tego :-(
Jutro pracuje.
Poza tym na weekend do Szczyrku to niedobry pomysl.
Juz raczej w tygodniu tak wtorek - piatek.

Jak chcesz to zobaczyc to umawiamy sie tak.
Ja jade za toba tak dlugo, az wytrzymam bez wypiecia
a potem ty stawiasz pyfka tak dlugo, az ja
wytrzymam :-)

Dam Ci znac jak bede jechal do Szczyrku.

Pozdrawiam
WW

p.s.

Juz zaczynam rozciagac i tak duzy miesien piwny :-)
Micha³ Gr
2006-01-27 10:08:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
Poza tym na weekend do Szczyrku to niedobry pomysl.
Juz raczej w tygodniu tak wtorek - piatek.-
wtedy ja pracujê - chyba ¿e na Poniwiec - po po³udniu....
Post by WW
Jak chcesz to zobaczyc to umawiamy sie tak.
Ja jade za toba tak dlugo, az wytrzymam bez wypiecia
a potem ty stawiasz pyfka tak dlugo, az ja
wytrzymam :-)
oczywi¶cie z zapiêtymi (jednokrotnie) nartami............. :-)

Pozdrowienia
Micha³
WW
2006-01-27 10:15:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
Poza tym na weekend do Szczyrku to niedobry pomysl.
Juz raczej w tygodniu tak wtorek - piatek.-
wtedy ja pracuję - chyba że na Poniwiec - po południu....
A to daleko od Łodzi ?
Post by WW
Jak chcesz to zobaczyc to umawiamy sie tak.
Ja jade za toba tak dlugo, az wytrzymam bez wypiecia
a potem ty stawiasz pyfka tak dlugo, az ja
wytrzymam :-)
oczywiście z zapiętymi (jednokrotnie) nartami............. :-)
Co znaczy jednokrotnie - tylko z przodu ?? :-)
Paza tym nie wpuszcza z przypietymi nartami do
knajpy a picie pyfka stojac na nartach przy
okraglaku skonczylo sie w zeszlym sezonie gipsem :-(


pozdrawiam
WW
Micha³ Gr
2006-01-27 10:38:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Micha³ Gr
wtedy ja pracujê - chyba ¿e na Poniwiec - po po³udniu....
A to daleko od £odzi ?
hmmm..... tyle , ile do Szczyrku ( Ustroñ) - ja ma 45 km (po³ godziny)
dlatego na popo³udnie miejsce idealne.....
Post by Micha³ Gr
Post by WW
Jak chcesz to zobaczyc to umawiamy sie tak.
Ja jade za toba tak dlugo, az wytrzymam bez wypiecia
a potem ty stawiasz pyfka tak dlugo, az ja
wytrzymam :-)
oczywi¶cie z zapiêtymi (jednokrotnie) nartami............. :-)
Co znaczy jednokrotnie - tylko z przodu ?? :-)
Bez ponownego zapinania po wypiêciu :-)
jedyne dopuszczelne wypiêcie to przed barkiem, po w±skich schodach kiepsko
siê wchodzi z zapiêtymi nartami..... :-)(no i awaryjne PO ew. upadku - nie
PRZED).

Pozdrowienia
Micha³
WW
2006-01-27 10:43:42 UTC
Permalink
Raw Message
Bez ponownego zapinania po wypięciu :-)
jedyne dopuszczelne wypięcie to przed barkiem, po wąskich schodach kiepsko
się wchodzi z zapiętymi nartami..... :-)(no i awaryjne PO ew. upadku - nie
PRZED).
Pozdrowienia
Michał
Jestesmy umowieni

:-)

Pozdrawiam
WW

Mirosław Nowak
2006-01-26 12:32:45 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "WW
Mnie serwis ustawil Markery na 9 (188 wzrostu 110 kg wagi, umiejetnosci
"gorna srednia")
Ja przekrecilem na 3,5 i mam tak juz od kilku lat.
Jeżeli jest to 3,5 sprężyny a nie skali to chciałbym Cię zobaczyć w
dynamicznym
skręcie na krawędziach z dociśnięciem nart na poziomie "gorna srednia" :)
mirek
J.F.
2006-01-26 14:22:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mirosław Nowak
Mnie serwis ustawil Markery na 9 (188 wzrostu 110 kg wagi, umiejetnosci
"gorna srednia")
Ja przekrecilem na 3,5 i mam tak juz od kilku lat.
Jeżeli jest to 3,5 sprężyny a nie skali to chciałbym Cię zobaczyć w
dynamicznym
skręcie na krawędziach z dociśnięciem nart na poziomie "gorna srednia" :)
Eee .. ale w takim skrecie na krawedziach to przeciez dociazasz buta
prostopadle to narty i nie ma sil wypinajacych wiazania ?

J.
Mirosław Nowak
2006-01-26 14:25:36 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
Post by J.F.
Eee .. ale w takim skrecie na krawedziach to przeciez dociazasz buta
prostopadle to narty i nie ma sil wypinajacych wiazania ?
Jest :) doginasz nartę puści Ci bokiem :))
mirek
WW
2006-01-27 07:42:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mirosław Nowak
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
Post by J.F.
Eee .. ale w takim skrecie na krawedziach to przeciez dociazasz buta
prostopadle to narty i nie ma sil wypinajacych wiazania ?
Jest :) doginasz nartę puści Ci bokiem :))
mirek
Nie, jesli zachowasz wlasciwy kierunek sily.
Jesli chcesz "dokrecic" nieudany skret to Ci wypnie

:-)

Pozdrawiam
WW
blackone
2006-01-27 09:00:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
Nie, jesli zachowasz wlasciwy kierunek sily.
Jesli chcesz "dokrecic" nieudany skret to Ci wypnie
Jak wjezdziesz na nierownosc nawet w takim idealnym prowadzonym
skrecie, to tez Cie wypnie.

pozdrawiam ze slonecznej Polnocy:-)
Gosia
blackone
2006-01-26 13:35:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by WW
Ja przekrecilem na 3,5 i mam tak juz od kilku lat.
Skoro ustawiles na 3,5 skali DIN to masz popsute wiazania albo ...to
nie Ty jezdzisz na tych nartach;)

pozdrawiam
Gosia
Loading...